W dniu 27 czerwca 2019r, w Sali Sejmiku Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się Jubileuszowa Konferencja ” I Powstanie Śląskie… pierwszy krok ku Rzeczpospolitej” , pod Patronatem Honorowym:  Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego, Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka oraz Prezydenta Katowic Pana Marcina Krupy.

 Organizatorami Konferencji była Komisja Krakowa NSZZ „Solidarność”-80 wraz z Regionem Śląskim NSZZ „Solidarność”-80. Udział wzięli również Przedstawiciele Regionów NSZZ „Solidarność”-80 wraz z pocztami sztandarowymi, w tym Regionu Pomorskiego z Przewodniczącym Mirosławem Haffke i Poczte Śląskichm Sztandarowym w składzie: Jerzy Kulczyk, Jerzy Gabriel, Michał Zajączkowski.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komisji Krajowej Marek Mnich, po nim głos zabrał Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego Dariusz Czech.

Kolejnym punktem Konferencji był cykl wykładów poświęcony przyczynom społeczno-politycznym wybuchu Powstań i ich przebiegu.