Uroczystości 39 Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych

Sierpień to miesiąc dorocznych Uroczystości uświęcających podpisane porozumienia zarówno w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu.

To także rocznice odzyskania wolności przez Polaków, ciemiężonych przez totalitarny system komunistyczny. Skończyły się czasy opresji, cenzury, braku wolności słowa. Ale to także czas pamięci o ojcach naszej wolności, o śmiertelnych ofiarach reżimu komunistycznego, który nie zawahał się strzelać do strajkujących. We wszystkich uroczystościach wzięli udział również delegaci Regionu Pomorskiego NSZZ Solidarność-80. Złożyliśmy kwiaty i pokłoniliśmy się pomnikom w Świnoujściu, następnego dnia w Szczecinie, ale także Gdyni i Gdańsku. Cały szlak  dokumentują załączone fotografie.

Czytaj dalej

Mamy to !!!

Pragniemy poinformować wszystkich członków naszego związku, przyjaciół i życzliwych obserwatorów, że dzięki ogromnej życzliwości i przychylności Pana Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka, po 28 latach działalności Regionu Pomorskiego NSZZ Solidarność-80 wreszcie mamy swoją stałą siedzibę. W dniu 13 sierpnia 2019 r została podpisana Umowa Użyczenia lokalu znajdującego się na ulicy Śląskiej 31 w Gdyni z przeznaczeniem na działalność statutową związku zawodowego.  Tą drogą chcemy wyrazić podziękowania i wyrazy wdzięczności Panu Prezydentowi oraz urzędnikom miasta za okazaną pomoc i wyrozumiałość w załatwianiu wszelkich formalności.

I Powstanie Śląskie…pierwszy krok ku Rzeczpospolitej

W dniu 27-06-2019r , w Sali Sejmiku Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczysta Jubileuszowa Konferencja : ” I Powstanie Śląskie…Pierwszy Krok Ku Rzeczpospolitej” pod Honorowym Patronatem : Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego, Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka oraz Prezydenta Katowic Pana Marcina Krupy.

Czytaj dalej

Komunikat Zarządu Regionu Pomorskiego NSZZ Solidarność-80

Zarząd Regionu Pomorskiego NSZZ Solidarność-80, zgodnie z decyzją Komisji Krajowej, popiera i wspiera strajk w oświacie i słuszne żądania płacowe pracowników oświaty.
Ponadto, na posiedzeniu Komisji Krajowej w dniu 16 kwietnia br. podjęto uchwałę popierającą strajk pracowników oświaty. Aby przeczytać pełną treść uchwały kliknij tutaj

Uroczystość poświęcenia sztandaru

W dniu 12 kwietnia, na zaproszenie Komisji Krajowej i organizatora uroczystości Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność-80 odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
Główna część uroczystości odbyła się w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie, gdzie Mszę św. Celebrował i święcił sztandar Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w „Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości”

Komunikat dot. Wyborów uzupełniających w organizacji związkowej NSZZ Solidarność-80 w Jeronimo Martins Polska

W dniu 17 marca 2019r, na skutek rezygnacji członków dotychczasowego Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, jak i Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność-80 w Jeronimo Martins Polska, zostały przeprowadzone wybory, zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą, w sposób pośredni. Nadzór na prawidłowością przebiegu wyborów sprawowali przedstawiciele Zarządu Regionu. Dokonano wyboru Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej, którym została Monika Mądrzak. Uzupełniono skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybrano również delegatów na Regionalny Zjazd.

Uroczystości w kopalni Wujek

W dniu 16 grudnia wraz z przedstawicielami związków zawodowych, władz państwowych, władz lokalnych, pocztów sztandarowych wszystkich Regionów NSZZ Solidarność-80, w tym Regionu Pomorskiego  obchodziliśmy 37 rocznicę brutalnej pacyfikacji Kopalni Wujek, gdzie na wieść  o wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniu Przewodniczącego Zakładowej Solidarności Jana Ludwiczaka.

Czytaj dalej