Komunikat Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do spraw Kombatantów i Osób represjonowanych, w ramach pomocy, uruchomił program, który umożliwia całkowitą refundację zakupu aparatów słuchowych. Program skierowany jest do: działaczy opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych politycznie, kombatantów i wdów po kombatantach. Więcej informacji pod numerem telefonu: 518 357 540

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”-80 wobec strajków kobiet

W dniach 28-29 października odbyły się posiedzenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”-80 w postaci telekonferencji, na których opracowano tekst stanowiska Prezydium i Komisji Krajowej wobec przetaczającej się przez kraj fali protestów kobiet wywołanej orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020r.