Uroczystości Grudnia 1970

16 grudnia 2018r obchodziliśmy 48 rocznicę Grudnia 1970, kiedy to na fali niezadowolenia robotników wywołanego podwyżkami wielu artykułów, przede wszystkim żywności władza komunistyczna podjęła decyzję o użyciu broni w celu stłumienia strajków. Szacuje się że śmierć w grudniu 1970r poniosło 45 osób, 1165 odniosło rany a około 3 tysiące zostało bestialsko pobitych i aresztowanych. W uroczystościach wzięło udział wiele delegacji w tym delegacja RegionuPomorskiego NSZZ Solidarność-80.

Czytaj dalej

XXXI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 80

W dniach 18-20 maja 2018 roku w Szeligach koło Ełku odbył się XXXI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Komisji Krajowej, w tym Przewodniczącego Marka Mnicha oraz Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Barbary Stępień, udzielili absolutorium Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80, w tym również Przewodniczącemu Związku za okres sprawozdawczy, podejmując tym samym stosowaną uchwałę

Czytaj dalej

Rys historyczny związku zawodowego NSZZ „Solidarność” 80

Burzliwe lata osiemdziesiąte to czas nasilającego się niezadowolenia społeczeństwa polskiego, przejawiającego się licznymi akcjami protestacyjnymi, manifestacjami, strajkami.

Rozpoczęło się strajkiem w Gdańskiej Stoczni im. Lenina, do którego dołączały kolejne zakłady pracy. Pamiętając rok 1970, w którym władza w sposób okrutny rozprawiła się z ówcześnie strajkującymi przyjęto, że strajk roku 1980 będzie okupacyjny.

Czytaj dalej