Czy w Twoim zakładzie funkcjonuję już NSZZ Solidarność 80?

W moim zakładzie działa już NSZZ Solidarność 80

Jeśli w Twoim zakładzie pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność 80 wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i dostarczysz ją do odpowiedniego przedstawiciela związku.

Uchwałą komisji zakładowej/międzyzakładowej zostaniesz przyjęty do grona członków NSZZ „Solidarność” 80.

W moim zakładzie nie działa jeszcze NSZZ Solidarność 80

Jeśli w Twoim zakładzie pracy nie ma zarejestrowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80 zaproponuj swoim kolegom i koleżankom założenie związku zawodowego.

Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

Zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami. Gdy w Twoim zakładzie nie ma takiej ilości chętnych to nic straconego można utworzyć międzyzakładową organizację związkową. Nasz przedstawiciel udzieli szczegółowych informacji.

Najlepszym sposobem, aby poprawić swoje warunki pracy jest zachęcenie jak największej ilości koleżanek i kolegów z pracy do dołączenia do NSZZ Solidarność 80. Im więcej członków związku będzie w twoim miejscu pracy, tym większy wpływ będziecie mieli na warunki pracy i wysokość zarobków.

KTO CIĘ WESPRZE?

Przy zakładaniu organizacji związkowej Ciebie i Twoich kolegów wesprze nasz przedstawiciel.

  • Odpowie na Twoje pytania dotyczące związku zawodowego i wyjaśni ewentualne wątpliwości.
  • Wytłumaczy i sprawnie przeprowadzi przez formalności i kolejne kroki związane z zarejestrowaniem organizacji związkowej w Twoim zakładzie pracy.
  • Skutecznie zorganizuje pracowników w związek zawodowy (tam, gdzie NSZZ Solidarność 80 jeszcze nie ma bądź wesprze działania rozwojowe tam, gdzie zrzeszona w NSZZ  Solidarność 80 jest niewielka ilość pracowników).

Pamiętaj!

Związek zawodowy, który chce działać z sukcesami i być silny musi stale dążyć do organizowania nowych członków Związku. Jest to najbardziej skuteczny sposób na budowanie liczącej się organizacji związkowej.

5 KROKÓW ZAŁOŻENIA ZWIĄZKU W TWOIM ZAKŁADZIE PRACY

KROK 1. 

Masz problemy w pracy? Uważasz, że w Twoim zakładzie pracy potrzebny jest związek zawodowy? Porozmawiaj z kolegami i koleżankami, zaproponuj założenie NSZZ Solidarność 80.

KROK 2. 

Jeżeli podjęliście decyzję o utworzeniu związku zawodowego, skontaktuj się z naszym przedstawicielem, który przekaże Tobie pełną informację dotyczącą utworzenia organizacji związkowej oraz sprawnie przeprowadzi przez wszelkie etapy jej zakładania i rejestrowania. 

KROK 3. 

– Zorganizujcie zebranie założycielskie, najlepiej poza miejscem pracy. 

– Podczas spotkania wypełnijcie deklaracje członkowskie. 

– Przygotujcie pisma, które możecie pobrać ze strony internetowej bądź otrzymać od naszego przedstawiciela.  

– Wybierzcie swoich przedstawicieli. 

– Wniosek o zarejestrowanie organizacji związkowej dostarcz do Zarządu Regionu Pomorskiego Solidarności 80. 

KROK 4. 

Gratulacje! Założyliście związek zawodowy! 

KROK 5. 

Najważniejszy! Czas na działanie! 

Stale rozmawiaj z pracownikami, zachęcaj ich do wstąpienia do związku. Im więcej członków będzie liczyła organizacja związkowa, tym większa będzie Wasza siła i skuteczność w negocjacjach z pracodawcą. 

Jesteś zainteresowany członkostwem w naszym oddziale? Potrzebujesz pomocy w organizacji struktur? Skontaktuj się z nami!