Regionalny Zjazd Delegatów Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80

W dniach 06-07 czerwca, w miejscowości Cygany k/Kwidzyna odbył się Regionalny Zjazd Delegatów Regionu Pomorskiego NSZZ :Solidarnośc”-80.

W dniach 06-07 czerwca 2024r, w miejscowości Cygany k/Kwidzyna odbył się doroczny Zjazd Delegatów Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80.

Zjazd został podzielony na dwie części : sprawozdawczą i wyborczą

Zjazd otworzył Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorskiego Haffke Mirosław. Powitał Delegatów poszczególnych organizacji zakładowych oraz gości Zjazdu: Sebastiana Kasztelana- Burmistrza Miasta Kwidzyna, Jolantą Ważną- zastępczynię Burmistrza Miasta Kwidzyna oraz Krzysztofa Aniszewskiego- wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej i Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowieckiego.

W części sprawozdawczej Przewodniczący Haffke Mirosław zapoznał delegatów z preliminarzem wydatków za ubiegły rok, rozliczeniem wydatków oraz sprawozdaniem finansowym. Głos zabrał również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Baszczyński przedstawiając raport z kontroli finansów Zarządu Regionu. Wniósł o udzielenia Przewodniczącemu i Zarządowi Regionu absolutorium, które zostało jednogłośnie przegłosowane.

W części wyborczej Zjazd dokonał zmian w Zarządzie Regionu i w Komisji Rewizyjnej. W ostatnich krajowych wyborach samorządowych Sebastian Kasztelan, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Pomorskiego został wybrany na Burmistrza Miasta Kwidzyna i złożył rezygnację z członkostwa w naszym związku i ze sprawowanych funkcji. Podobnie Jolanta Ważna, Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”-80 pracowników Samorządowych i Oświatowych w Kwidzynie została powołana na stanowisko zastępcy Burmistrza Miasta Kwidzyn i również złożyła rezygnację z członkostwa w związku i sprawowanych funkcji.

Do Zarządu Regionu, w miejsce Sebastiana Kasztelana wybrano Wojciecha Baszczyńskiego, nowego Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność”-80 przy MM Kwidzyn. W miejsce Jolanty Ważnej wybrano nową Przewodniczącą MOZ NSZZ „Solidarność”-80 Pracowników Samorządowych i Oświatowych w Kwidzynie, Monikę Lemieszek Cywińską.

W związku z wyborem do Zarządu Regionu Pomorskiego Wojciecha Baszczyńskiego i Moniki Lemieszek-Cywińskiej, złożyli oni rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. W ich miejsce Zjazd wybrał jako nowych członków Komisji Rewizyjnej : Michała Jedlinę i Mirosława Jędrzejewskiego.

Po zakończeniu części wyborczej Zjazdu i wyczerpaniu tzw. „wolnych wniosków” uroczyście pożegnano i podziękowano odchodzącym do pracy na rzecz Miasta Kwidzyna członkom naszego związku: Sebastianowi Kasztelanowi i Jolancie Ważnej. Były okolicznościowe przemówienia, odznaczenia Komisji Krajowej, które wręczał przedstawiciel Komisji Krajowej Krzysztof Aniszewski, kwiaty, tort oraz wspólne fotografie .

Poprzedni post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *