Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”-80 potępia niczym nieuzasadniony, barbarzyński i brutalny akt rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.  Ingerencja wojskowa, naruszająca integralność terytorialną niepodległego i suwerennego kraju, to działania, którym należy powiedzieć stanowcze NIE! Jest to łamanie wszelkich zasad współczesnego porządku międzynarodowego. Dlatego też tak ważne jest podjęcie odpowiednich działań, które pozwolą na szybkie zahamowanie agresji Federacji Rosyjskiej i pokojowe zakończenie kryzysu.

Z  ogromnym  smutkiem   przyjmujemy   skandaliczny   akt   terroru,   który w sposób krzywdzący dotyka przede wszystkim zwykłych obywateli, mających pełne prawo do życia w wolnym i niezależnym kraju. Obecna sytuacja zmusza ich do porzucenia swoich domów, co poważnie okalecza i zakłóca ich całe dotychczasowe życie oraz zwiększa niepewność odnośnie ich przyszłości.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”-80 pragnie wyrazić głębokie wsparcie i solidarność w walce o wolność narodowi ukraińskiemu. W obecnej sytuacji najważniejsza jest jedność. W tym trudnym czasie musimy dążyć do pełnej współpracy ponad wszelkimi podziałami na rzecz gospodarczego, politycznego, finansowego i humanitarnego wsparcia Ukrainy.

 

 

 

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *