W dniach 07-08 czerwca 2019r, w miejscowości Człuchów odbył się doroczny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”-80 Regionu Pomorskiego.Na zjazd przybyła większość delegatów zapewniając prawomocność zjazdu do podejmowania uchwał. Na przewodniczącego zebrania delegaci wybrali Mirosława Haffke, przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorskiego, zaś protokolantem został Sebastian Kasztelan. Delegaci jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.Przewodniczący zjazdu omówił sytuację związku w roku 2018. Poinformował delegatów iż na skutek zbyt małej ilości członków, utrzymującej się poniżej 10 przez okres trzech miesięcy, rozwiązana została Zakładowa Organizacja Związkowa w Siarkopolu Gdańsk. Dotychczasowy przewodniczący tej organizacji, pomimo wielu próśb i  prób kontaktu, nie podjął żadnych czynności formalnoprawnych zmierzających do wyrejestrowania rozwiązanej organizacji. W związku z tym przewodniczący zaproponował delegatom przegłosowanie uchwały umożliwiającej Zarządowi Regionu wykreślenie tej organizacji z Rejestru Organizacji Zakładowych/Międzyzakładowych Regionu Pomorskiego. Uchwała została przegłosowana i przyjęta.

Przedstawiono Sprawozdanie finansowe za rok 2018. W sprawach finansowych wystąpił również Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej,Wojciech Baszczyński, informując delegatów iż Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwie kontrole finansów Regionu i nie stwierdziła uchybień, wobec czego wnosi o udzielenie Przewodniczącemu i Zarządowi absolutorium za rok 2018. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

W dalszej kolejności głos zabierali Przewodniczący Zakładowych/Międzyzakładowych organizacji omawiając sytuację w swoich macierzystych organizacjach.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *