W dniach 27-28 sierpnia 2021 roku w miejscowości Łukęcin w województwie zachodniopomorskim odbył się XXXIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”-80. W części sprawozdawczej delegaci wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego Marka Mnicha z działalności Komisji Krajowej za okres od września 2020 r. do lipca 2021 r. Natomiast sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres od lipca 2020 r. do marca 2021 r. przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Stępień. Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji delegaci przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Krajowej, udzielając jednocześnie absolutorium Komisji Krajowej, w tym jej Przewodniczącemu za okres sprawozdawczy, a także przyjęte zostało sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej. W kolejnej części obrad debatowano nad zmianami zapisów Statutu NSZZ „Solidarność”-80. Po burzliwej dyskusji delegaci zgodzili się na wprowadzenie zmian w Statucie naszego związku i przyjęli tekst jednolity Statutu NSZZ „Solidarność”-80. W dalszej części obrad odbyła się nie mniej burzliwa dyskusja nad zmianami zapisów Uchwały Finansowej, które zostały przygotowane przez Komisję Statutową. W jej następstwie delegaci nie zgodzili się na wprowadzenie zmian w Uchwale Finansowej. Na zakończenie XXXIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów, Przewodniczący Marek Mnich omówił przygotowania do organizacji uroczystości Jubileuszu 30-lecia działalności NSZZ „Solidarność”-80. Region Pomorski podczas zjazdu reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorskiego Mirosław Haffke i Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Pomorskiego Sebastian Kasztelan wraz z pocztem sztandarowym w skład, którego wchodzili Jerzy Gabriel i Jerzy Kulczyk.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *