Dokumenty

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty potrzebne do utworzenia związku w zakładzie pracy, oraz pomocne w jego funkcjonowaniu. Po kliknięciu w odpowiedni przycisk dokument zostanie pobrany na Twój komputer.

Dowiedz się co uzyskasz zapisując się do nas

  • Dokument zawiera szczegóły dotyczące sposobu i celu funkcjonowania związku. Dowiedz się jakie uzyskasz przywileje dzięki działalności w ramach jego struktur.

Protokół wyboru zarządu

  • Wybór zarządu i protokolanta powinien nastąpić na zebraniu założycielskim.

Deklaracja członkowska

  • Deklarację członkowską powinien wypełnić każdy zainteresowany uczestnictwem w strukturach związku w ramach zakładu pracy.

Lista obecności

  • Spis osób uczestniczących w zebraniu organizacji związkowej.

Wniosek o rejestrację organizacji związkowej na terenie zakładu pracy

  • Wniosek o zarejestrowanie organizacji związkowej dostarcz do Zarządu Regionu Pomorskiego „Solidarności” 80.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w organizacji struktur? Skontaktuj się z nami!