Prawo

Poniższe akty dotyczą zarówno działalności naszego związku jak i regulacji w prawodawstwie polskim określającym pozycję pracodawcy i pracownika, w stosunku pracy.

Statut NSZZ Solidarność 80

  • Zapoznaj się ze statutem określającym m.in cele działalności związku oraz prawa i obowiązki jego członków.

Ordynacja wyborcza związku

  • Dowiedz się w jakim trybie przeprowadzane są wybory wewnątrz związku.

Kodeks pracy

  • Ustawa w prawodawstwie polskim regulująca ogół regulacji dotyczących stosunku pracy i uprawnień pracodawcy oraz pracownika.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w organizacji struktur? Skontaktuj się z nami!