„Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności” – Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko.                          18 października br. delegacja Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80 z Przewodniczącym Zarządu Regionu Mirosławem Haffke wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Sebastian Kasztelan, Jerzy Kulczyk i Jarosław Wojtas uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 37. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod krzyżem na tamie we Włocławku. Następnie poczty sztandarowe wraz z delegacjami przeszły do Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks.  Jerzego Popiełuszki, gdzie J.E. Ks. Bp. Frantisek Rabek, Ordynariusz Wojskowy na Słowacji odprawił polową mszę św.

Przed oficjalnymi uroczystościami w siedzibie Regionu Kujawsko-Pomorskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”-80, w którym uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorskiego Mirosław Haffke. Obradom przewodniczył Marek Mnich – Przewodniczący Komisji Krajowej. Podczas posiedzenia omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych branżach, a także przygotowania do organizacji uroczystości rocznicowych pacyfikacji KWK „Wujek”. W związku ze zbliżającym się końcem kadencji dyskutowano również o kalendarzu wyborczym w 2022 roku. Prezydium KK postanowiło rekomendować Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”-80 przekształcenie Prezydium KK w Krajową Komisję Wyborczą oraz ustalenie harmonogramu wyborczego w następujących terminach: do 30.04.2022 r. w komisjach zakładowych i międzyzakładowych, do 31.05.2022 r. w regionach i do 30.06.2022 r. na szczeblu krajowym.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *