XXXI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 80

W dniach 18-20 maja 2018 roku w Szeligach koło Ełku odbył się XXXI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Komisji Krajowej, w tym Przewodniczącego Marka Mnicha oraz Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Barbary Stępień, udzielili absolutorium Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80, w tym również Przewodniczącemu Związku za okres sprawozdawczy, podejmując tym samym stosowaną uchwałę

Czytaj dalej

Rys historyczny związku zawodowego NSZZ „Solidarność” 80

Burzliwe lata osiemdziesiąte to czas nasilającego się niezadowolenia społeczeństwa polskiego, przejawiającego się licznymi akcjami protestacyjnymi, manifestacjami, strajkami.

Rozpoczęło się strajkiem w Gdańskiej Stoczni im. Lenina, do którego dołączały kolejne zakłady pracy. Pamiętając rok 1970, w którym władza w sposób okrutny rozprawiła się z ówcześnie strajkującymi przyjęto, że strajk roku 1980 będzie okupacyjny.

Czytaj dalej