W dniach 18-20 maja 2018 roku w Szeligach koło Ełku odbył się XXXI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Komisji Krajowej, w tym Przewodniczącego Marka Mnicha oraz Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Barbary Stępień, udzielili absolutorium Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80, w tym również Przewodniczącemu Związku za okres sprawozdawczy, podejmując tym samym stosowaną uchwałę

W dniu 23 lipca 2018 roku w Gdyni, w siedzibie Zarządu Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarnośc”-80 odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu. Na posiedzenie przybyli wszyscy jego członkowie . Spotkanie prowadził Haffke Mirosław, Przewodniczący Zarządu. W znacznej części posiedzenie poświęcone było wymogom jakie stawia przed organizacjami związkowymi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Ustalono iż w trybie pilnym należy zebrać zgody na przetwarzanie danych od wszystkich członków poszczególnych organizacji związkowych. Zapoznano uczestników z gotowym arkuszem „Zgody”.

Ponadto poruszono wiele aktualnych spraw, jak choćby propozycję Komisji Krajowej dotyczącą zaopatrzenia członków związku w karty sportowe umożliwiające wstęp na obiekty sportowe (baseny, siłownie i inne).

Po omówieniu wszystkich spraw zakończono posiedzenie Zarządu Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *