W dniu 17 marca 2019r, na skutek rezygnacji członków dotychczasowego Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, jak i Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność-80 w Jeronimo Martins Polska, zostały przeprowadzone wybory, zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą, w sposób pośredni. Nadzór na prawidłowością przebiegu wyborów sprawowali przedstawiciele Zarządu Regionu. Dokonano wyboru Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej, którym została Monika Mądrzak. Uzupełniono skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybrano również delegatów na Regionalny Zjazd.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *