W dniach 21-22 kwietnia 2022 r. w Kwidzynie odbył się Regionalny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Regionu Pomorskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”-80.  Zjazd był podzielony na dwie części: sprawozdawczą i wyborczą. W części sprawozdawczej delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Przewodniczącemu i Zarządowi Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80. W części wyborczej, w pierwszej kolejności przeprowadzono wybory na Przewodniczącego Regionu Pomorskiego. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura dotychczasowego Przewodniczącego Mirosława Haffke. Delegaci jednogłośnie postanowili, że Przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80 na nową kadencję został ponownie wybrany Mirosław Haffke. Gratulujemy serdecznie. W drugiej kolejności wybrano Komisję Rewizyjną Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80 w skład, której weszli: Wojciech Baszczyński, Elżbieta Sołtys i Monika Lemieszek-Cywińska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Wojciech Baszczyński. Następnie przeprowadzone zostały wybory do Zarządu Regionu Pomorskiego. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80 wybrani zostali: Monika Mądrzak, Jolanta Ważna, Michał Zajączkowski, Sebastian Kasztelan, Aleksandra Suska, Ryszard Drywa i Jarosław Wojtas. Na zakończenie części wyborczej przystąpiono do wyboru delegatów na Zjazd Krajowy. Delegatami Regionu Pomorskiego na Zjazd Krajowy wybrani zostali: Mirosław Haffke i Sebastian Kasztelan oraz jako rezerwowy Jarosław Wojtas. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej działalności. Podczas Regionalnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego uroczyście pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę wieloletniego Członka Zarządu Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80 Kolegę Jerzego Kulczyka. W imieniu Komisji Krajowej podziękowania złożył Członek Prezydium Komisji Krajowej Mirosław Haffke. Delegaci również podziękowali Koledze Jerzemu za wieloletnią współpracę i pełną zaangażowania działalność związkową, życząc jednocześnie dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *