Pragniemy poinformować wszystkich członków naszego związku, przyjaciół i życzliwych obserwatorów, że dzięki ogromnej życzliwości i przychylności Pana Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka, po 28 latach działalności Regionu Pomorskiego NSZZ Solidarność-80 wreszcie mamy swoją stałą siedzibę. W dniu 13 sierpnia 2019 r została podpisana Umowa Użyczenia lokalu znajdującego się na ulicy Śląskiej 31 w Gdyni z przeznaczeniem na działalność statutową związku zawodowego.  Tą drogą chcemy wyrazić podziękowania i wyrazy wdzięczności Panu Prezydentowi oraz urzędnikom miasta za okazaną pomoc i wyrozumiałość w załatwianiu wszelkich formalności.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *