W dniach 5-6 czerwca 2023 roku w Kwidzynie odbył się Regionalny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Regionu Pomorskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”-80.    Na wstępie Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorskiego Mirosław Haffke przywitał wszystkich delegatów i podsumował działalność związku w roku 2022. W następnej kolejności zostało przedstawione szczegółowe sprawozdanie finansowe wraz z zestawieniami i niezbędnymi dokumentami źródłowymi. W części sprawozdań finansowych wystąpił Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wojciech Baszczyński składając sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Regionu Pomorskiego za rok 2022 i jednocześnie rekomendując delegatom udzielenie absolutorium Przewodniczącemu i Zarządowi. Po dyskusji delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Przewodniczącemu i Zarządowi Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80. Na zakończenie delegaci wysłuchali informacji przedstawionych przez Przewodniczących Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych o bieżącej sytuacji panującej w reprezentowanych zakładach pracy i organizacjach macierzystych.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *