Minęły 43 lata od podpisania Porozumień Sierpniowych, które zapoczątkowały wielkie przemiany w Polsce i Europie. Sierpniowy przełom zapisał się na kartach historii jako początek wielkich zmian. Bez wątpienia stał się on fundamentem wolnej Polski i jest dzisiaj symbolem związków zawodowych, a przede wszystkim sukcesu w walce z komunistyczną władzą.

W dniach 29-31 sierpnia bieżącego roku w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia  lat 70
i 80 uczestniczyła delegacja Regionu Pomorskiego NSZZ „Solidarność”-80 z Przewodniczącym Zarządu Regionu Mirosławem Haffke wraz z pocztem sztandarowym. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w dniu 29 sierpnia w Świnoujściu na skwerze, tuż przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego gdzie znajduje się pomnik upamiętniający wydarzenia strajków sierpniowych. Pomnik ten ufundowany został przez lokalną społeczność w 2000 roku w dwudziestą rocznicę tych pamiętnych wydarzeń. Pierwszym miejscem uroczystych obchodów w dniu 30 sierpnia br. był Szczecin i teren Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, gdzie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „O godność człowieka”. Następnie przed bramą Stoczni Szczecińskiej miały miejsce uroczystości upamiętniające podpisanie Porozumień Sierpniowych. Natomiast w dniu 31 sierpnia br. uroczystości odbywały się na terenie Gdyni i Gdańska. W uroczystościach tych oprócz delegacji Regionu Pomorskiego uczestniczył również Marek Mnich Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”-80 wraz z krajowym pocztem sztandarowym. Delegacje złożyły kwiaty pod „Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970” przy Alei Piłsudskiego w Gdyni, następnie udały się do Gdańska, gdzie uczczono pamięć poległych stoczniowców i złożono kwiaty pod Pomnikiem Trzech Krzyży na Placu Solidarności, tuż obok legendarnej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *