W dniu 19 października br. we Włocławku odbył się XXXVI Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”-80.

W części sprawozdawczej zjazdu Przewodniczący Komisji Krajowej Marek Mnich przedstawił delegatom sprawozdanie z działalności Komisji Krajowej za okres od listopada 2022 r. do września 2023 r. Następnie Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Barbara Stępień przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od października 2022 r. do czerwca 2023 r. Delegaci w głosowaniu przyjęli zarówno sprawozdanie Komisji Krajowej, jak i sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej, udzielając jednocześnie absolutorium Przewodniczącemu i Komisji Krajowej za miniony okres sprawozdawczy.

W części wyborczej zjazdu przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do składu Komisji Krajowej w związku z powstałymi wakatami z ramienia Regionu Zachodniopomorskiego i Regionu Mazowieckiego. Ponadto delegaci zdecydowali o uzupełnieniu składu Krajowej Komisji Rewizyjnej o delegatkę z Regionu Dolnośląskiego.

W części końcowej zjazdu delegaci zdecydowali o zmianach statutowych, między innymi wydłużając kadencję władz związku na wszystkich szczeblach do lat pięciu.

Poprzedni postNastępny post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *