Komunikat Zarządu Regionu Pomorskiego NSZZ Solidarność-80

Zarząd Regionu Pomorskiego NSZZ Solidarność-80, zgodnie z decyzją Komisji Krajowej, popiera i wspiera strajk w oświacie i słuszne żądania płacowe pracowników oświaty.
Ponadto, na posiedzeniu Komisji Krajowej w dniu 16 kwietnia br. podjęto uchwałę popierającą strajk pracowników oświaty. Aby przeczytać pełną treść uchwały kliknij tutaj

Uroczystość poświęcenia sztandaru

W dniu 12 kwietnia, na zaproszenie Komisji Krajowej i organizatora uroczystości Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność-80 odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
Główna część uroczystości odbyła się w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie, gdzie Mszę św. Celebrował i święcił sztandar Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w „Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości”

Komunikat dot. Wyborów uzupełniających w organizacji związkowej NSZZ Solidarność-80 w Jeronimo Martins Polska

W dniu 17 marca 2019r, na skutek rezygnacji członków dotychczasowego Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, jak i Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność-80 w Jeronimo Martins Polska, zostały przeprowadzone wybory, zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą, w sposób pośredni. Nadzór na prawidłowością przebiegu wyborów sprawowali przedstawiciele Zarządu Regionu. Dokonano wyboru Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej, którym została Monika Mądrzak. Uzupełniono skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybrano również delegatów na Regionalny Zjazd.

Uroczystości w kopalni Wujek

W dniu 16 grudnia wraz z przedstawicielami związków zawodowych, władz państwowych, władz lokalnych, pocztów sztandarowych wszystkich Regionów NSZZ Solidarność-80, w tym Regionu Pomorskiego  obchodziliśmy 37 rocznicę brutalnej pacyfikacji Kopalni Wujek, gdzie na wieść  o wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniu Przewodniczącego Zakładowej Solidarności Jana Ludwiczaka.

Czytaj dalej

Uroczystości Grudnia 1970

16 grudnia 2018r obchodziliśmy 48 rocznicę Grudnia 1970, kiedy to na fali niezadowolenia robotników wywołanego podwyżkami wielu artykułów, przede wszystkim żywności władza komunistyczna podjęła decyzję o użyciu broni w celu stłumienia strajków. Szacuje się że śmierć w grudniu 1970r poniosło 45 osób, 1165 odniosło rany a około 3 tysiące zostało bestialsko pobitych i aresztowanych. W uroczystościach wzięło udział wiele delegacji w tym delegacja RegionuPomorskiego NSZZ Solidarność-80.

Czytaj dalej

XXXI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 80

W dniach 18-20 maja 2018 roku w Szeligach koło Ełku odbył się XXXI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Komisji Krajowej, w tym Przewodniczącego Marka Mnicha oraz Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Barbary Stępień, udzielili absolutorium Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80, w tym również Przewodniczącemu Związku za okres sprawozdawczy, podejmując tym samym stosowaną uchwałę

Czytaj dalej